BMI Formule

De BMI Formule is gebaseerd op enkel de lengte van een persoon en het lichaamsgewicht. De formule is zeer gemakkelijk en voor alle mensen van toepassing. Ondanks verschillen in eigenschappen voor mannen, vrouwen en kinderen is de BMI berekening exact hetzelfde.

BMI Formule (voor kg en meter)

Gewicht (in kg) / lengte (in m)² = BMI

Wanneer de formule in praktijk gebracht wordt voor een vrouw van 1.74 m lang en een gewicht van 67kg wordt ziet de BMI formule er als volgt uit:

67 / 1,74² = 22,1. De BMI is dus 22,1.
Op een simpele rekenmachine kan de kwadraat functie echter niet beschikbaar zijn. In dat geval is het gemakkelijkst om de twee maal te delen door de lengte. De formule wordt dan uitgevoerd als:
Gewicht (in kg) / lengte (in m) / lengte (in m), of 67 / 1,74 / 1,74 = 22,1.

22,1 valt tussen 18 en 25, waardoor de vrouw in kwestie een gezonde BMI heeft.

BMI Formule (voor pounds en inches)

De BMI formule wordt anders wanneer deze berekend dient te worden in pounds en inches. In dat geval moet de formule nog een vermenigvuldigd worden met 703.
De formule is:
(Gewicht (in lb) / lengte (inches)²) x 703 = BMI

Stap voor stap voor een persoon met een lengte van 68,5 inches en 141,1 pounds.
141,1 / 68,52 = 0,030071 x 703 = 22,1

Met een simpele rekenmachine wordt dat als volgt:
Gewicht (in lb) / lengte (inches) / lengte (inches) = antw. x 703
141,1 / 68,5 / 68,5 = 0,030071 x 703 = 22,1.

De simpliciteit is tegelijkertijd de kracht en de zwakte van de BMI formule. Doordat het zo gemakkelijk te berekenen is, is het een zeer gemakkelijk toepasbare formule. Iedereen kan immers zijn of haar BMI berekenen, zonder daar geavanceerde hulpmiddelen aan te pas hoeven te komen. Een simpele zakrekenmachine of telefoon met rekenmachine functie volstaat om de BMI formule te kunnen uitvoeren.

De zwakte van de BMI formule is dat door de simpliciteit weinig rekening wordt gehouden met uitzonderingen. Een hoger gewicht is meestal het gevolg van toegenomen vetpercentage. Echter, iemand die zeer veel sport en veel spiermassa opbouwt zal ook een toegenomen gewicht hebben. Met dergelijke uitzonderingen houd de BMI formule geen rekeningen. Toch geldt; wanneer je denkt dat de BMI formule juist is, dan is deze meestal ook juist.