Overgewicht

Overgewicht is in Nederland zeer gangbaar. CBS cijfers tonen aan dat, met 35,4%, ruim een derde van de inwoners van Nederland overgewicht heeft. Nog eens 11,8% heeft obesitas en dus een zeer serieuze vorm van overgewicht. Slechts 51,2% zit op het streefgewicht en heeft een goede BMI tussen 18,5 en 25. Het overige deel (1,6%) heeft ondergewicht. Vanaf een BMI van 25 begint overgewicht, terwijl obesitas van toepassing is op een BMI van 30 en hoger.

Overgewicht is een serieus probleem en komt vooral tot gevolg door het toenemen van teveel calorierijk voedsel en, in verhouding, te weinig beweging. Zeker niet voedzaam eten met veel calorieen, zoals snoepgoed, draagt daaraan bij. Dergelijk eten zorgt voor de toename van veel calorieen, maar zorgt dat het hongergevoel snel terug is door een gebrek aan voedingswaarde.

Overgewicht berekenen

Om het overgewicht te berekenen bij niet-atleten kan BMI zeer goed gebruikt worden. Gewicht en lengte zijn immers nauw verbonden en juist die twee worden gebruikt voor de BMI. Overgewicht begint bij een score van 25. Om overgewicht te berekenen kan het beste de homepage bezocht worden en de module daar gebruikt worden. Ook kan de BMI module aan de rechterkant gebruikt worden om de score inzichtelijk te maken. Voor zowel mannen als vrouwen kan BMI op dezelfde manier gebruikt worden om de aanwezigheid in een gewichtsklasse te berekenen.

Gevolgen overgewicht

Overgewicht heeft diverse nadelige gevolgen. Eigenlijk zijn er geen positieve gevolgen te koppelen aan overgewicht. Een aantal gevolgen van overgewicht zijn:

  • hogere vatbaarheid voor ziektes;
  • hogere bloeddruk;
  • verhoogde kans op diabetes (type 2);
  • verhoogde kans op hart- en vaatziekten;
  • verhoogde kans op een beroerte;
  • verhoogde kans op leverziekten;
  • gynaecologische problemen (abnormale menstruatie, onvruchtbaarheid);
  • verlaagde kansen op de arbeidsmarkt.

Overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij een baby

Het overgewicht van kinderen kan via BMI Kind berekend worden. Voor het in kaart brengen van overgewicht van kinderen wordt een andere schaal BMI schaal gebruikt dan voor volwassenen, terwijl de formule onveranderd blijft.

Wanneer het overgewicht bij kinderen, en zeker kinderobesitas, betreft kan er niet vroeg genoeg ingegrepen worden. In veruit de meeste gevallen is overgewicht bij kinderen het gevolg van te slecht eten van bijvoorbeeld snoepgoed en te weinig gezond eten. Bij gebrek aan gezond eten zullen kinderen meer hongergevoel hebben waarbij er gemakkelijk naar snoep als tijdelijke oplossing gegrepen wordt. In Nederland heeft 13,1% van de kinderen overgewicht, terwijl 2,1% kinderobesitas heeft.

Overgewicht bij kinderen zorgt voor de nare gevolgen die het bij volwassenen, ook al komen die gevolgen bij kinderen minder snel naar voren. Tevens heeft overgewicht bij kinderen regelmatig als effect dat die kinderen gepest worden. Niet enkel heeft het kind dan fysieke ongemakken, maar ook mentaal zal het zeer zwaar zijn. Vooral dat laatst leidt regelmatig tot depressieve gevoelens.